ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Gabinet ALETHEIA stworzyłam z myślą o osobach poszukujących indywidualnego wsparcia i zrozumienia. Zdarza się, że w naszym życiu pojawiają się wydarzenia, które nas przerastają. Mimo, że ze znaczną częścią sytuacji radzimy sobie sami, to istnieją okoliczności, w których potrzebujemy pomocy zaufanej osoby. Jednym ze sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi jest sięgnięcie po pomoc psychologa lub psychoterapeuty.

ALETHEIA to starogreckie słowo oznaczające prawdę, a dosłownie „to, co jawne”, „nieskryte”. W kontekście psychoterapii pojęcie „aletheia” rozumiem jako odkrywanie nieświadomych uwarunkowań naszego zachowania. W moim rozumieniu, odkrycie nieuświadomionych przyczyn specyficznego dla każdego człowieka postrzegania i przeżywania świata prowadzi do pojawienia się możliwości podejmowania bardziej świadomych i wolnych decyzji.

Moją rolą, jako psychoterapeutki, jest wpieranie w odkrywaniu znaczeń i sensów, umożliwienie szerszego rozumienia siebie oraz doświadczanych sytuacji. Dzięki  temu możliwe staje się wprowadzenie satysfakcjonujących zmian.

W pracy terapeutycznej dbam przede wszystkim o atmosferę zaufania i zrozumienia. Koncentruję się na indywidualnych potrzebach każdej osoby.

Zapraszam,

Paulina Salawa – Augustyn