ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Karolina Karolczak +48 733 843 185 karolina.karolczak@ wroclawpsychoterapia.com Paulina Salawa +48 514 269 394 paulina.salawa@ wroclawpsychoterapia.com

Aleja Kasztanowa 3a

Wrocław

zobacz mapkę.

Indywidualne źródła wypalenia zawodowego

zapałki

Powody wypalenia zawodowego mogą być lokalizowane w różnych wymiarach.

Indywidualne cechy, których występowanie może sprzyjać wypaleniu zawodowemu to przede wszystkim:

– niska samoocena,

– niepewność,

– defensywność,

– zależność,

– bierność,

– nieracjonalne przekonania wobec obejmowanej roli zawodowej,

– niskie poczucie własnej skuteczności,

– tendencja do unikania sytuacji trudnych,

– silna motywacja do pracy.

Tendencje

Badania wskazują, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż osoby które nie wierzą we własne możliwości, unikają sytuacji trudnych, emocjonalnie reagują na trudne sytuacje zawodowe, a także mają tendencje do perfekcjonizmu są w grupie wysokiego ryzyka wypalenia zawodowego.

Cechy, które dodatkowo wzmacniają ryzyko to stawianie sobie bardzo wysokich oczekiwań i wymagań, którym bardzo trudno sprostać na co dzień. Wypaleniu sprzyja także traktowanie swojej pracy i wykonywanego zawodu nazbyt poważnie, co powoduje nadmiernie zaangażowanie i dokonywanie wielu wyrzeczeń – praca staje się wartością samą w sobie, wobec której coraz trudniej utrzymać dystans. Zaciera się granica między życiem prywatnym a zawodowym, sfera zawodowa zdaje się zalewać całe życie jednostki.

Po czym rozpoznać syndrom?

Jeśli zastanawiasz się nad obecnością syndromu wypalenia zawodowego w Twoim życiu, skorzystaj z testu zamieszczone w jednym z naszych artykułów (czytaj więcej).

Warto zaznaczyć, że nie ma ścisłych kryteriów mówiących, że dana osoba jest już lub jeszcze nie jest wypalona zawodowo, a jedynie można dokonywać oceny natężenia objawów. Syndrom wypalenia zawodowego rozciąga się na kontinuum od pełnego zdrowia, do całkowitego stanu wypalenia. Nie jest medyczną jednostką nozologiczną, choć może stanowić podłoże dla niektórych z nich, np. depresji czy uzależnień. Zatem w przypadku, gdy zagrożenie wypaleniem zawodowym jest realne, skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Jednym ze sposobów może być psychoterapia.

Zespół ALETHEIA

.