ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Karolina Karolczak +48 733 843 185 karolina.karolczak@ wroclawpsychoterapia.com Paulina Salawa +48 514 269 394 paulina.salawa@ wroclawpsychoterapia.com

Aleja Kasztanowa 3a

Wrocław

zobacz mapkę.

Interpersonalne źródła wypalenia zawodowego

zdjęcie wz

Zaangażowanie emocjonalne w pomoc innym ludziom

Rozpoznanie tematu wypalenia zawodowego pokazuje, że syndrom ten rozwija się zwłaszcza w tych zawodach, których wykonywanie wiąże się z emocjonalnym zaangażowaniem w sprawy innych ludzi. Jedną z najbardziej obciążających relacji zawodowych jest relacja związana z pomocą innym, gdzie jedna strona udziela pomocy innym potrzebującym, a efekty tych działań są odroczone w czasie lub trudne do szybkiej pozytywnej weryfikacji.
Taka praca wiąże się z doradztwem, wspieraniem, pomocą, leczeniem. Osoby realizujące takie funkcje wykorzystują na co dzień swoje umiejętności społeczne, tworzą klimat troski i zaangażowania, budują w relacji zaufanie, chcąc doprowadzić do rozwiązania problemu.
Obciążenia z tym związane dotyczą trudnej sytuacji osób zwracających się o pomoc (np. trudna sytuacja życiowa, tragiczne doświadczenia i przeżycia, cierpienie, bezradność). A ciągłe obcowanie z takimi sytuacjami trudnymi może powodować poczucie własnej bezsilności i bezradności, poczucie zagrożenia dla własnego uporządkowanego świata. Zaangażowanie emocjonalne w problemy innych, które jest istotne dla udzielania pomocy może jednak prowadzić do zbyt dużej inwestycji energii i zapału, a w dalszym ciągu do stopniowego emocjonalnego zatracania się w roli i funkcji oraz zatarcia się granic.

Zdrowy dystans

Istotne jest, aby osoby oferujące taką pomoc zachowały umiejętność budowania dystansu emocjonalnego w stosunku do osób, z którymi pracują. Dystans ten rozumiany jest jako oddzielenie problemów innych od własnego życia, koncentracja na własnej stabilności życiowej. Porada ta tylko z pozoru wydaje się łatwa, bowiem wymaga przede wszystkim wewnętrznej dojrzałości, stabilności i samodyscypliny. Często także fachowej pomocy.

Inne czynniki interpersonalne, które mogą wywoływać syndrom wypalenia zawodowego to:

– konflikty interpersonalne,
– rywalizacja,
– relacje w których brak zaufania,
– trudna komunikacja,
– przemoc psychiczna i różnego rodzaju agresja (np. werbalna),
– działania i sytuacje, które powodują poczucie obniżonej własnej wartości i skuteczności (np. podważanie konsekwencji),
– blokowanie twórczej inicjatywy.

 

Po czym rozpoznać syndrom?

Jeśli zastanawiasz się nad obecnością syndromu wypalenia zawodowego w Twoim życiu, skorzystaj z testu zamieszczone w jednym z naszych artykułów (czytaj więcej).

Warto zaznaczyć, że nie ma ścisłych kryteriów mówiących, że dana osoba jest już lub jeszcze nie jest wypalona zawodowo, a jedynie można dokonywać oceny natężenia objawów. Syndrom wypalenia zawodowego rozciąga się na kontinuum od pełnego zdrowia, do całkowitego stanu wypalenia. Nie jest medyczną jednostką nozologiczną, choć może stanowić podłoże dla niektórych z nich, np. depresji czy uzależnień. Zatem w przypadku, gdy zagrożenie wypaleniem zawodowym jest realne, skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Jednym ze sposobów może być psychoterapia.

Zespół ALETHEIA.