ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Kiedy smutek staje się depresją

Depresja to obecnie najczęściej występujące zaburzenie psychiczne. Jak wynika z ogólnoświatowych badań w ciągu całego życia cierpi na nią aż 17% całej populacji. Objawy depresji występują u 12 – 25% osób zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu, a aż połowa tych osób spełnia kryteria depresji umiarkowanej lub ciężkiej. Niestety u połowy osób zmagających się z depresją zaburzenie to nie jest diagnozowane.

Objawy depresji

Smutek jest naturalną emocją występującą u każdego z nas. Kiedy smutek staje się depresją? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Kryteriach Diagnostycznych ICD-10.

Zaburzenia depresyjne można rozpoznać u osoby, u której przez okres co najmniej dwóch tygodni występują przynajmniej dwa z trzech objawów:

 • obniżenie nastroju,
 • utrata zainteresowań i zdolności do radowania się (anhedonia),
 • zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności.

oraz co najmniej dwa z następujących objawów:

 • osłabienie koncentracji i uwagi,
 • niska samoocena i mała wiara w siebie,
 • poczucie winy i małej wartości,
 • pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości,
 • myśli i czyny samobójcze,
 • zaburzenia snu,
 • zmniejszony apetyt.

Triada depresyjna A. Becka

Zdaniem Aarona Becka myślenie osób depresyjnych jest skoncentrowane wokół trzech obszarów:

 • przekonanie o własnej małej wartości – „do niczego się nie nadaję, nic mi nie wychodzi”,
 • przekonanie o licznych zagrożeniach płynących z otoczenia – „wszyscy ciągle czegoś ode mnie chcą,życie to nieustanna porażka”,
 • przekonanie o niepewnej i zagrażającej przyszłości – „nic dobrego już mnie nie spotka”.

Zdaniem Becka, tak skonstruowanym myślom towarzyszy tendencja do nadmiernej generalizacji negatywnych aspektów przeżywanych sytuacji („wszyscy”, „zawsze”) wraz z selektywnym abstrahowaniem 

Leczenie depresji

Depresja jest zaburzeniem, z którym można walczyć i które można wyleczyć – nawet jeżeli osoba, która na nią cierpi przeżywa swoją sytuację jako beznadziejną, a swoje życie jako bezsensowne (co jest jednym z objawów depresji).

Leczenie depresji wymaga aktywnego udziału oraz zgody osoby, która na nią cierpi. Wyjątek stanowią sytuacje, w których osoba depresyjna przejawia myśli lub czyny samobójcze. W takich przypadkach chorego można diagnozować i leczyć bez jego zgody (zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego).

Na leczenie depresji składają się dwa elementy:

 • farmakoterapia
 • psychoterapia

Najskuteczniejsze leczenie to takie, które składa się z tych dwóch form pomocy.

Pamiętaj, nawet jeśli sam nie wierzysz w powodzenie możliwej terapii, warto zgłosić się do specjalisty. Depresja jest chorobą. Podobnie jak złamana ręka potrzebuje gipsu, czasu, a nawet rehabilitacji, aby dojść do pełnej sprawności tak Twoja walka będzie od Ciebie wymagała trochę wysiłku oraz cierpliwości. Wiedz jednak, że powrót do stanu sprzed choroby jest możliwy.

Jeżeli nadal zastanawiasz się nad tym, czy cierpisz na depresję, możesz skorzystać ze Skali Depresji Becka. Test znajdziesz tutaj.