ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

O etyce psychoterapeuty

Zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania w swojej pracy między innymi następujących zasad:

Poufność i tajemnica procesu psychoterapii

Psychoterapeuta ma obowiązek dbać o tajemnicę procesu psychoterapii. Tajemnica ta dotyczy nie tylko informacji przekazywanych psychoterapeucie w trakcie sesji, ale również samego faktu udziału Pacjenta w psychoterapii.

Tajemnica może zostać uchylona na prośbę Pacjenta lub w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa związanego z zagrożeniem życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób.

Superwizja i rozwój zawodowy psychoterapeuty

Psychoterapeuta jest zobowiązany do superwizji  swojej pracy zawodowej oraz współpracy z innymi specjalistami w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług oraz minimalizowania ryzyka popełniania błędów. Więcej na temat superwizji znajdziesz tutaj.

Psychoterapeuta psychodynamiczny jest również zobowiązany do rozwijania swoich umiejętności zawodowych, dbania o swoją kondycję psychiczną oraz zdrowie. W sytuacja, w których psychoterapeuta nie jest zdolny do podejmowania odpowiedniej oceny sytuacji, nie powinien podejmować pracy.

Konflikt interesów

W sytuacjach, w których występuje konflikt interesów między instytucją, w której zatrudniony jest psychoterapeuta a dobrem Pacjenta psychoterapeuta jest zobowiązany zawsze wybierać dobro i interes osoby leczonej. Jeżeli jest to jednak niemożliwe powinien zawiesić kontakt z instytucją lub Pacjentem aż do momentu rozwiązania konfliktu.
Jeżeli psychoterapeuta pełni różne role, w relacji z Pacjentem nie powinien tych ról łączyć.

Relacje między psychoterapeutą i Pacjentem

  • Proces psychoterapii powinien rozpoczynać się zawarciem kontraktu psychoterapeutycznego, który określa metody pracy, długość, częstotliwość oraz miejsce spotkań, a także zasady finansowania;
  • Relacja terapeutyczna jest dobrowolna, co oznacza, że Pacjent może w każdej chwili przerwać lub zakończyć leczenie;
  • Psychoterapeuta psychodynamiczny nie może podejmować leczenia osób bliskich lub znajomych;
  • Psychoterapeuta psychodynamiczny powinien unikać relacji towarzyskich z osobą, której psychoterapię prowadzi ze względu na zachowanie rzetelności, bezstronności i skuteczności psychoterapii;
  • Psychoterapeuta powinien przestrzegać zasady mówiącej o tym, że relacja psychoterapeutyczna wyklucza relację o charakterze seksualnym. Dotyczy to czasu trwania terapii oraz czasu po jej zakończeniu;
  • Psychoterapeuta nie powinien wykorzystywać relacji psychoterapeutycznej do celów pozaterapeutycznych;
  • Psychoterapeuta nie powinien kontaktować się w sprawie Pacjenta z osobami trzecimi (członkami rodziny, znajomymi). Taki kontakt może odbyć się wyłącznie za zgodną Pacjenta. Zasada ta nie dotyczy osób niepełnoletnich, pozostających w stanie psychozy lub hospitalizowanych;
  • W sytuacji, gdy psychoterapeuta z jakichś powodów przerywa psychoterapię, powinien wskazać alternatywna możliwość leczenia.