ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Posiadam dyplom Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, w którym szkoliłam się przez 4 lata, zdobywając umiejętności niezbędne do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz certyfikowaną psychoterapeutką Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (ISTFP). Ukończyłam dwuletnie szkolenie z Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP – Transference Focused Psychotherapy) na Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research. Jest to metoda psychoterapeutyczna  stworzona do pracy z zaburzeniami osobowości, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów PTPPd (Andrzeja Trzęsickiego) oraz ISTFP (Franka Yeomans’a oraz Kenneth’a Levy). Jestem również superwizorem szkoleniowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:

  • Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na Oddziale Onkologii Dziecięcej;
  • Powiślańskiej Fundacji Społecznej w hostelu dla młodzieży uzależnionej;
  • Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie;
  • Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Uniwersytecie Warszawskim
  • Towarzystwie Pomocy Św. Brata Alberta we Wrocławiu
  • Prowadziłam również grupę terapeutyczną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference Focused Psychotherapy.

Pracuję w oparciu o  kodeksy etyczne tych Towarzystw.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem drugiej osoby. Dbam o atmosferę komfortu i bezpieczeństwa. Gwarantuję zachowanie poufności.

Zapraszam do kontaktu.