ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką –  absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,  wobec którego pełnię obecnie funkcję superwizora szkoleniowego. Szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Aktualnie szkolę się w zakresie Psychoterapii Skoncetrowanej na Przeniesieniu (TFP – Transference Focused Psychotherapy) na Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research pod przewodnictwem dr Franka Yeomans’a oraz dr Eve Caligor.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:
  • Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na Oddziale Onkologii Dziecięcej;
  • Powiślańskiej Fundacji Społecznej w hostelu dla młodzieży uzależnionej;
  • Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie;
  • Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Uniwersytecie Warszawskim
  • Towarzystwie Pomocy Św. Brata Alberta we Wrocławiu

Prowadziłam również grupę terapeutyczną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

  • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference Focused Psychotherapy (TFP – Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu)
  • Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej
  • Pracuję w oparciu o  Kodeks Etyki tego Towarzystwa (więcej)
  • Poddaję swoją pracę regularnej superwizji (więcej)

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem drugiej osoby. Dbam o zachowanie poufnej i bezpiecznej atmosfery.

Zapraszam do kontaktu.