ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Karolina Karolczak +48 733 843 185 karolina.karolczak@ wroclawpsychoterapia.com Paulina Salawa +48 514 269 394 paulina.salawa@ wroclawpsychoterapia.com

Aleja Kasztanowa 3a

Wrocław

zobacz mapkę.

Organizacyjne źródła wypalenia zawodowego

do artykułu

We wcześniejszych artykułach zaprezentowaliśmy dwa z trzech źródeł wypalenia zawodowego – indywidualne oraz interpersonalne. W poniższym artykule zaprezentujemy trzecie podejście.

Organizacyjne źródło wypalenia zawodowego

Trzecie źródło dotyczy obowiązków, które tworzą pewien zbiór oczekiwań pracodawcy wobec pracownika. Zdarza się, że to właśnie one stają się źródłem nadmiernego stresu, a ma to miejsce zwłaszcza w sytuacjach, w których pracownik jest przeciążony ilością zadań i odpowiedzialności. Stawiane przed nim wymagania są trudne do realizacji. Składają się na to różne okoliczności, np. ograniczone zasoby czasowe lub kompetencyjne, sprzeczność w zadaniach i priorytetach, trudność w komunikacji w zespole lub trudna relacja z szefem.

Trudność może pojawić się także wtedy, gdy normy i wartości pracownika są sprzeczne z normami i wartościami organizacji, co oznacza że sposób funkcjonowania organizacji, normy w niej obowiązujące pozostają w sprzeczności z normami i zasadami pracownika. A co za tym idzie, aby skutecznie realizować zadania powierzone przez organizację, pracownik musi włożyć duży wysiłek aby próbować pogodzić własny system wartości z wartościami organizacji, bądź świadomie zaprzeczyć i zrezygnować z własnych wartości.

W dłuższej perspektywie czasowej ponoszone koszty związane z wysiłkiem przerastają poczucie korzyści jakie czerpiemy z pracy zawodowej. A trudność pogodzenia sprzecznych interesów może powodować poczucie odosobnienia, nieadekwatności, bezradności, zniechęcenia i braku wpływu na otaczającą sytuację.

Czynniki stresujące mogą dotyczyć także:

– sposobu wykonywania pracy: pośpiech, monotonia, nadmierna praca po godzinach
– niezadowolenie z przebiegu kariery zawodowej, brak poczucia stałości i stabilności w pracy i kontynuowania pracy,
– trudność z pogodzeniem obowiązków zawodowych z prywatnymi.

Po czym rozpoznać syndrom?

Jeśli zastanawiasz się nad obecnością syndromu wypalenia zawodowego w Twoim życiu, skorzystaj z testu zamieszczone w jednym z naszych artykułów (czytaj więcej).

Warto zaznaczyć, że nie ma ścisłych kryteriów mówiących, że dana osoba jest już lub jeszcze nie jest wypalona zawodowo, a jedynie można dokonywać oceny natężenia objawów. Syndrom wypalenia zawodowego rozciąga się na kontinuum od pełnego zdrowia, do całkowitego stanu wypalenia. Nie jest medyczną jednostką nozologiczną, choć może stanowić podłoże dla niektórych z nich, np. depresji czy uzależnień. Zatem w przypadku, gdy zagrożenie wypaleniem zawodowym jest realne, skorzystaj z profesjonalnej pomocy. Jednym ze sposobów może być psychoterapia.

Zespół ALETHEIA.