ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Paulina Salawa-Augustyn

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką –  absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie szkolę się w zakresie Psychoterapii Skoncetrowanej na Przeniesieniu (TFP – Transference Focused Psychotherapy) na Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research pod okiem dr Franka Yeomansa oraz dr Eve Caligor

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:
  • Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na Oddziale Onkologii Dziecięcej;
  • Powiślańskiej Fundacji Społecznej w hostelu dla młodzieży uzależnionej;
  • Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie;
  • Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Uniwersytecie Warszawskim
  • Towarzystwie Pomocy Św. Brata Alberta we Wrocławiu prowadząc konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię

Prowadziłam również grupę terapeutyczną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

  • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference Focused Psychotherapy (TFP – Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu)
  • Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej
  • Pracuję w oparciu o  Kodeks Etyki tego Towarzystwa (więcej)
  • Poddaję swoją pracę regularnej superwizji (więcej)

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem drugiej osoby. Dbam o atmosferę  bezpieczeństwa. Gwarantuję zachowanie poufności.

Zapraszam do kontaktu.