ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Karolina Karolczak +48 733 843 185 karolina.karolczak@ wroclawpsychoterapia.com Paulina Salawa +48 514 269 394 paulina.salawa@ wroclawpsychoterapia.com

Aleja Kasztanowa 3a

Wrocław

zobacz mapkę.

Wypalenie zawodowe i jego fazy

stres

Christina Maslach, wieloletni badacz problematyki wypalenia zawodowego, wskazuje na trzy kluczowe fazy powiązane ze sobą, które ujawniają istotną charakterystykę tego zjawiska.

Otóż wypalenie zawodowe działa na zasadzie „błędnego koła” – symptomy wypalenia zawodowego są zarówno przyczyną, jak i skutkiem.

1. Stadium wyczerpania emocjonalnego

Określane jako subiektywne poczucie nadmiernego zmęczenia i wyczerpania własnych zasobów, poczucie wyeksploatowania zawodowego przy jednoczesnym braku możliwości zregenerowania sił. Odnosi się ono do poczucia danej osoby, że jest nadmiernie obciążona emocjonalnie, a zasoby energetyczne, którymi dysponuje są dramatycznie uszczuplone. Takie zużycie energii może przejawiać się obniżonym nastrojem, niepokojem, zniechęceniem, uczuciem bezradności i beznadziejności oraz odczuwanym stałym zmęczeniem.

2. Stadium depersonalizacji i cynizmu

Rozumiane jako dystansowanie się w stosunku do współpracowników, klientów, rozluźnienie więzi emocjonalnej ze współpracownikami, często także ich unikanie. Zjawisko depersonalizacji zawiera w sobie dystansowanie się do problemów innych osób, popadanie w rutynę w działaniu, zamianę opieki na nadzór, skrócenie czasu i sformalizowanie kontaktów.

3. Stadium braku poczucia osobistych osiągnięć i kompetencji w związku z wykonywaniem pracy

Dość intensywna negatywna ocena kompetencji zawodowych, której towarzyszy obniżone poczucie dokonań osobistych. Charakterystyczne jest negatywne ocenianie własnej pracy oraz poczucie braku kontroli nad sprawami zawodowymi. Widoczny jest pesymizm co do realnych własnych możliwości oraz poczucie przegranej.

Coraz więcej osób poszukuje pomocy w tym zakresie. Jeśli chcesz ten temat przedyskutować, zapraszamy do naszego gabinety psychoterapii psychodynamicznej.

Przypominamy także o możliwości realizacji krótkiego testu, który ułatwi rozeznanie czy ten syndrom dotyczy także Ciebie: http://wroclawpsychoterapia.com/czy-jestes-zagrozonya-wypaleniem-zawodowym/

 

Zespół ALETHEIA.