ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Karolina Karolczak +48 733 843 185 karolina.karolczak@ wroclawpsychoterapia.com Paulina Salawa +48 514 269 394 paulina.salawa@ wroclawpsychoterapia.com

Aleja Kasztanowa 3a

Wrocław

zobacz mapkę.

Paulina Salawa

Psycholog, psychoterapeutka

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką –  absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w:
 • Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na Oddziale Onkologii Dziecięcej;
 • Powiślańskiej Fundacji Społecznej w hostelu dla młodzieży uzależnionej;
 • Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego przy Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie;
 • Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy Uniwersytecie Warszawskim

Na co dzień pracuję w Towarzystwie Pomocy Św. Brata Alberta we Wrocławiu prowadząc konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię kobiet i mężczyzn.

Prowadzę również grupę terapeutyczną dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej;
 • Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Pracuję w oparciu o  Kodeks Etyki tego towarzystwa (więcej);
 • Poddaję swoją pracę regularnej superwizji (więcej).

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem drugiej osoby. Dbam o atmosferę komfortu i bezpieczeństwa. Gwarantuję zachowanie poufności.

Zapraszam do kontaktu..

Karolina Karolczak

Psychoterapeutka

Jako psychoterapeutka pracuję w nurcie psychodynamicznym. Od wielu lat jestem związana z pracą na rzecz rozwoju ludzi realizując działania doskonalące umiejętności interpersonalne.

W swojej pracy koncentruję się na rozumieniu i wspieraniu w docieraniu do rozwiązań sytuacji trudnych i problemowych. Podczas sesji terapeutycznych dbam o komfort, zaufanie, bezpieczeństwo oraz profesjonalizm.

Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży. Głownie specjalizuję się pomagając w kryzysach emocjonalnych, depresji oraz zaburzeniach osobowości. Pozostałe obszary udzielanego przeze mnie wsparcia (czytaj).

Doświadczenie nabywałam podczas praktyk klinicznych realizowanych na oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

 • Kierując się dobrem pacjenta, swoją pracę poddaję regularnej superwizji (więcej).
 • Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
 • Kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty (więcej) .
 • Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Szkolę się m.in. poprzez udział w konferencjach.

 

Zapraszam do współpracy..