ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Spotkania konsultacyjne stanowią etap wstępny psychoterapii, podczas którego wzajemnie się poznajemy. Przypatrujemy się zgłaszanej trudności i wspólnie rozważamy cele terapii. Jest to okazja, abyś zobaczył/-a w jaki sposób pracuję  i dzięki temu podjął/podjęła decyzję dotyczącą uczestnictwa w psychoterapii.

Spotkania konsultacyjne obejmują zazwyczaj około 3 spotkań. Na podstawie informacji uzyskanych od Ciebie w tym czasie diagnozuję problem, który zgłosiłeś/-aś i proponuję formę pomocy, która będzie dla Ciebie najlepsza. Na tej podstawie ustalamy również kontrakt terapeutyczny, czyli minimalne warunki, których oboje musimy przestrzegać, aby Twoja psychoterapia mogła zakończyć się sukcesem. W kontrakcie tym ustalamy między innymi:

  • jak często będą odbywały się sesje terapeutyczne (raz lub dwa razy w tygodniu)
  • do jakich celów będziemy dążyć
  • jakie jest Twoje zadanie w trakcie sesji
  • jakie jest moje zadanie i czego możesz się ode mnie spodziewać

Cena: 200 zł / 50 minut.