ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

W naszym życiu czasami pojawiają się sytuacje trudne, które mogą nas przerastać. Warto wtedy sięgnąć po pomoc psychologa lub psychoterapeuty.

Specjalizuję się w pomocy osobom dorosłym oraz młodzieży z zaburzeniami osobowości, osobom cierpiącym na schizofrenię i depresję.

Możesz zwrócić się do mnie o pomoc, także gdy:

  • przeżywasz trudności natury emocjonalnej, co może dotyczyć emocjonalnej niestabilności, lęków, apatii, obniżonego poczucia własnej wartości i krytycznego postrzegania siebie, trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • Twoje problemy dotyczą natury egzystencjalnej – odczuwasz samotność, towarzyszy Ci brak poczucia sensu i celu,
  • cierpisz z powodu niektórych zaburzeń psychicznych, np. depresji, schizofrenii, itp. Pomogę Ci, gdy konieczne jest wsparcie leczenia farmakologicznego poprzez sesje terapeutyczne,
  • dotknęła Cię sytuacja kryzysowa w życiu prywatnym bądź zawodowym.

W pracy terapeutycznej gwarantuję zaufanie, zrozumienie oraz skoncentrowanie na Twoich indywidualnych potrzebach. Zapewniam zachowanie poufności oraz pracę zgodną z Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty.

Zapraszam!