ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na relacji terapeutycznej i dialogu między pacjentem i terapeutą. Głównym celem pracy terapeutycznej jest odkrycie, zrozumienie oraz przepracowanie nieświadomych i niedostępnych pacjentowi motywów, które powodują trudność w jego codziennym funkcjonowaniu. Istotą pracy jest analiza oraz interpretacja przeżyć psychicznych ujawniających się w wypowiedziach i zachowaniach pacjenta.


Jak rozumieć psychoterapię psychodynamiczną w praktyce?

Współpraca rozpoczyna się od trzech sesji konsultacyjnych podczas których pacjent ma możliwość przyjrzeć się specyfice omawianej metody. Po etapie konsultacyjnym terapeuta wraz z pacjentem podejmują decyzję o dalszej współpracy (m.in. zasady, częstotliwość, terminy spotkań, czas trwania terapii). Standardowo sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu. Czas trwania terapii jest uzależniony od indywidualnej sytuacji każdej osoby.